Veileder for arkiv i interkommunale samarbeid

Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon), har utarbeidet denne veilederen i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning i interkommunale samarbeid. Formålet med veilederen er å vise hvilke krav arkivregelverket stiller til håndteringen av arkiver fra interkommunale samarbeid og gi anbefalinger til beste praksis. Veilederen inneholder en oversikt over de mest sentrale samarbeidsformene og gir en praktisk innføring i arkivarbeidet knyttet til nedleggelse av eksisterende tjeneste, opprettelse av interkommunale samarbeid, utfordringer under driften av samarbeidene og nedleggelse av interkommunale samarbeid.

SAMDOK, er et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren for å sikre samfunnsdokumentasjon fra kommunal, statlig og privat sektor.

Les mer om interkommunale samarbeid og arkiv

Veilederen består av tre deler og eksempler på endringer og avvikling.

 

Gå til eksempler på endringer og avvikling

Gå videre til veilederen

Veilederen i PDF

 

Comments are closed.