Samarbeidspartnere

Veilederen er utarbeidet i regi av delprosjekt kommunale arkiv i SAMDOK  – samlet samfunnsdokumentasjon. Delprosjektet ble opprettet av Riksarkivaren som en nasjonal satsing i kjølvannet av Stortingsmelding om arkiv 2012/2013, hvor Riksarkivaren ble tillagt rollen som pådriver og koordinator i et bredt samarbeid innenfor hele arkivsektoren.

To områder ble løftet frem i meldingen som spesielt viktige: kommunale arkiver og privatarkiver. I tillegg ble utfordringene ved elektronisk skapte arkiver i alle sektorer pekt på som et område som krever spesiell innsats. Meldingen understreket at arbeidet skulle skje i nært samspill med andre aktører på området.

Delprosjekt kommunale arkiv har hatt representanter fra KS, de kommunale arkivinstitusjonene (KAI), Norsk arkivråd (NA), Arkivforbundet (AF, tidligere LLP) og Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene).

 

Veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende medlemmer:

  • Sigrun Rasmussen (leder) Arkivverket
  • Thomas Øverby, Arkivverket
  • Helen Daae Frøyseth, Arkivverket
  • Nina Fossbakken, Stjørdal kommune
  • Karin Gjeldsten, Bergen kommune
  • Synnøve Wiseth, IKA Trøndelag
  • Solfrid Kjærran, Arkiv i Nordland

Arbeidsgruppen har fått god bistand fra ressursgruppen (lenkes til sluttrapport i Samdok)

Det er utarbeidet flere veiledere og det finnes mye ekstern informasjon om dette temaet og vi har samlet noen aktuelle som kan være av interesse.

 

Ekstern informasjon / Nyttige lenker

faktaboks-ikonEkstern informasjon / Nyttige lenker

Lurer du på noe angående arkiv og interkommunalt samarbeid? Kontakt oss!

Arkivverket.no

 

 

 

 

 

 

Gå til veilederen

Comments are closed.