Skaffe oversikt

Sørg for at du har all informasjonen som er nødvendig for å planlegge etableringen av samarbeidet. Det viktigste du kan gjøre er å skaffe oversikt over status i din egen kommune. Her har vi noen gode råd som kan være nyttig i den forbindelse.

 

Rådmann og leder for fagområdet bør:

  • Etablere samarbeid med arkivleder.
  • Avklare hvilke samarbeidsformer som er aktuelle og hvilke arkivfaglige konsekvenser de forskjellige samarbeidene får.
  • Avklare hvilket lovverk (generelt lovverk og særlover) som vil gjelde for samarbeidet.
  • Vurdere behov for å etablere prosjektorganisasjon.

 

Arkivleder bør:

  • Undersøke om kommunen er tilknyttet en kommunal arkivinstitusjon, be om rådgiving og å få oversikt over hva de kan bidra med.
  • Få oversikt over hvem som har ansvaret for fagområdets arkiver fra danning til overføring depot.
  • Få oversikt over arkivene og dokumenthåndteringen for fagområdet det skal samarbeides om.
  • Undersøke om arkivplanen er oppdatert med oversikt over arkivbestand for fagområdet, elektroniske systemer (inkludert fagsystemer) og rutiner.
  • Undersøke om det er utarbeidet kassasjonsfrister for fagområdet.

 

Gå til fase I

Comments are closed.