Fase II – Driftsfase

Hovedoppgaven i fase I var naturlig nok å få på plass arkivfunksjon og arkiver i det nye samarbeidet. Rutiner for arkivarbeidet, arkivplan og bevarings- og kassasjonsplan skulle også utarbeides. I tillegg skulle eksisterende arkiver i de tidligere virksomhetene avsluttes og enten avleres eller overføres til det interkommunale samarbeidet.

Nå er det på tide å se på Hva som bør gjøres i den nye arkivorganisasjon.

Etter en tids drift bør man gå tilbake og se på Hvordan arkivfunksjonen i det nye samarbeidet fungerer.

Det må utarbeides langsiktige planer og strategier for arkivarbeidet i den Videre drift av arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Arkivplan og rutiner må kvalitetssikre og oppdateres fortløpende.

 

 

Gå til eksempler på endringer og avvikling

Gå til veilederen

Veilederen i PDF

Comments are closed.