Hva bør gjøres i den nye arkivorganisasjon?

Nå er samarbeidet i drift og alle rutiner som ble utarbeidet i oppstartsfasen følges og oppdateres ved behov. Selv om det er gitt opplæring i oppstartsfasen vil det underveis i den daglige driften også være behov for kursing og oppfølging av saksbehandlere. Rutiner for kvalitetssikring og restansekontroll må utarbeides og gjøres kjent i organisasjonen.

For arkiver som er skapt før samarbeidet er etablert og deponert til arkivdepot i kommunen, er opprinnelig kommune/arkivskaper fortsatt ansvarlig.

Aktive arkiver hvor saksområdet overføres til nytt interkommunalt samarbeid overføres det nye samarbeidet sammen med ansvaret. Dette må fremgå av arkivplanen. Se faktaboks.

faktaboks-ikonArkiv etter organ som blir lagt ned eller får ny status

Nå er det på tide å ta tak i de oppgavene som gjenstår fra fase I for eksempel avslutning av elektroniske arkiver i kommunene og uttrekk.

 

Gå til fase II

Comments are closed.