Videre drift av arkiv og dokumentasjonsforvaltningen

Det må utarbeides overordnede retningslinjer for dokumentfangst og vedlikehold av arkiver i detinterkommunale samarbeidet. Dette vil være sentrale oppgaver for virksomhetsleder og arkivansvarlig.  Alle rutiner og retningslinjer som berører arkiv og dokumentasjonsforvaltning skal dokumenteres i arkivplanen.

 

Kvalitetssikre og oppdatere arkivplan

Arkivplanen må oppdateres og kvalitetssikres når oppstart av det interkommunale samarbeidet er gjennomført. For mer informasjon, se omtalen av arkivplan i fase II (lenke).

 

Kvalitetssikre og oppdatere bevarings- og kassasjonsplan

Bevarings- og kassasjonsplan for det interkommunale samarbeidet må oppdateres og kvalitetssikres når oppstarten er gjennomført. For mer informasjon, se omtalen av bk-plan i fase I (lenke)

 

Utarbeide langsiktige planer og strategier for arkivarbeidet i samarbeidet

I oppstartsfasen ble det tatt beslutninger og utarbeidet retningslinjer som vil legge føringer for arkivarbeidet i samarbeidet. Når organisasjonen har etablert seg og en evaluering (lenke evaluering fase III) er gjennomført, kan det være behov for å gjennomgå overordnede retningslinjer, langsiktige planer og strategier på nytt med tanke på forbedringer. Dersom det nye samarbeidet planlegger å igangsette digitaliseringsprosjekter eller systemanskaffelser er dette ekstra viktig. Alle retningslinjer, planer og strategier som berører arkiv og dokumentasjonsforvaltning skal inngå i arkivplanen.

 

Gå til fase II

Comments are closed.